סדרת התיאטרון 16-17

בעלים ונשים - תיאטרון חיפה

05.05 למידע נוסף