קולנוע, חינוך ורב תרבותיות


60 שעות מוכר לגמול עם ציון, גם לאופק חדש. הרשמה דרך ארגון המורים

רב תרבותיות ממגוון נקודות מבט. הרצאה + הקרנת סרט. מרצה: רחל אסתרקין,