לא תישא את שם אלוהיך לשוא - סדרת התנ"ך עם יוסי נינוה

אמונה, דעת ופילוסופיה יהודית בספרי התנ"ך מרצה: יוסי נינוה.
מי כתב את "עשרת הדברים? התנ"ך מכיל בתוכו תפישות עולם שונות, ואשר עורך מאוחר אסף אותן לאסופה אחת. כל תפישת עולם תמצתה את ערכיה החשובים לכדי "עשרת הדברים". מי היו הכותבים של הנסחים השונים??
הספרים שבתנ"ך מבטאים תפישות עולם שונות, ומנוגדות זו מזו. בסדרה זו תילמד ספרות מקראית ענפה על גוני האמונה והחוכמה שבה. תילמד אמונתם השונה זו מזו של כותבי הספרים השונים. יילמדו הנושאים: מהו האדם? מה היא מערכת היחסים שלו עם אלוהיו? מהי אמונה "אמיתית"? כהונה מול נבואה, מה היחס לגויים, ועוד.
ההרצאות הן ברוח המחקר וביקורת המקרא.


שם אירוע יום שעה תאריך סוג מופע אולם המרה ממנוי לרכישה