ספר יונה - סדרת התנ"ך עם יוסי נינוה

אמונה, דעת ופילוסופיה יהודית בספרי התנ"ך מרצה: יוסי נינוה.
ספר יונה – "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה?" – גדולה מידת הרחמים ממידת  הדין. עלילותיו האגדתיות של יונה נכתבו על סופר בעל תפישת עולם נביאית.  מדוע חובר הספר?? מהי עמדתו לגבי בקשת הסליחה, הכפרה האלוהית, ומעל הכול מהי עמדתו לגבי בני העמים האחרים??
הספרים שבתנ"ך מבטאים תפישות עולם שונות, ומנוגדות זו מזו. בסדרה זו תילמד ספרות מקראית ענפה על גוני האמונה והחוכמה שבה. תילמד אמונתם השונה זו מזו של כותבי הספרים השונים. יילמדו הנושאים: מהו האדם? מה היא מערכת היחסים שלו עם אלוהיו? מהי אמונה "אמיתית"? כהונה מול נבואה, מה היחס לגויים, ועוד.
ההרצאות הן ברוח המחקר וביקורת המקרא.


שם אירוע יום שעה תאריך סוג מופע אולם המרה ממנוי לרכישה