ART & FUN מסיבה יצירתית


שם אירוע יום שעה תאריך סוג מופע אולם המרה ממנוי לרכישה
ART & FUN מסיבה יצירתית חמישי 20:00 02.11.17 עונת המנויים 2017-18 גלריה היכל התרבות
ART & FUN מסיבה יצירתית חמישי 20:00 04.01.18 עונת המנויים 2017-18 גלריה היכל התרבות
ART & FUN מסיבה יצירתית רביעי 20:00 14.02.18 עונת המנויים 2017-18 גלריה היכל התרבות
תאריך 02.11.17
יום חמישי
שעה 20:00
סוג מופע עונת המנויים 2017-18
אולם גלריה היכל התרבות
המרה ממנוי
לרכישה
תאריך 04.01.18
יום חמישי
שעה 20:00
סוג מופע עונת המנויים 2017-18
אולם גלריה היכל התרבות
המרה ממנוי
לרכישה
תאריך 14.02.18
יום רביעי
שעה 20:00
סוג מופע עונת המנויים 2017-18
אולם גלריה היכל התרבות
המרה ממנוי
לרכישה