ירדנה ארזי והגבעטרון-הוי ארצי מולדתי - רכישת כרטיסים