חברי הנהלה

חברי הנהלה - עמותת מופעים

גב' דליה אוסדון
מנכ"לית העמותה

מר שמעון גואטה
חבר מועצת העיר, יו"ר ההנהלה

גב' הילה בן אליעזר
חברת מועצת העיר, חברת הנהלה

מר אור גרינפלד
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מר רן שגב
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מר גילעד ביהרי
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מר יניב עמוס
גזבר העיריה, חבר הנהלה

ד"ר אורנה מגר
עובדת עיריה, חברת הנהלה

ד"ר אופיר לאנג
עובד עירייה, חבר הנהלה 

גב' שבי דרעי
סמנכ”לית משאבי אנוש, חברת הנהלה

גב' אהובה האוזר
עובדת עירייה, חברת הנהלה

גב' דבורה קאטשוילי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

מר זיו מרקוביץ
נציג ציבור, חבר הנהלה

גב' איריס קלי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

 

מערכת למכירת כרטיסים