חברי הנהלה

חברי הנהלה - עמותת מופעים

מר שמעון גואטה
חבר מועצת העיר, יו"ר ההנהלה

גב' הילה בן אליעזר
חברת מועצת העיר, חברת הנהלה

מר רן שגב
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מר גילעד ביהרי
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מר יניב עמוס
גזבר העיריה, חבר הנהלה

גב' שבי דרעי
סמנכ”לית משאבי אנוש, חברת הנהלה

גב' אהובה האוזר
עובדת עירייה, חברת הנהלה

גב' שרון יפה בלדר
נציגת ציבור, חברת הנהלה

גב' דבורה קאטשוילי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

מר אלי רוזנברג
נציג ציבור, חבר הנהלה

מר זיו מרקוביץ
נציג ציבור, חבר הנהלה

גב' איריס קלי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

ד"ר אורנה מגר
עובדת עיריה, חברת הנהלה


ד"ר אופיר לאנג
עובד עירייה, חבר הנהלה 
 

מר אור גרינפלד
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים