תמונת מנוי: מאפרים קישון ועד סיינפלד

מאפרים קישון ועד סיינפלד

העשרה ודעת
עונה: 2018/2019
כרטיסי מנוי: 4

הצגות הסדרה

הצגה תאריך בשעה
ההומור היהודי

ד"ר רפי קישון "מאפרים קישון ועד סיינפלד" – ההומור היהודי

20/12/2018 20:30 הזמן עכשיו
אפרים קישון - האדם הפרטי

ד"ר רפי קישון "מאפרים קישון ועד סיינפלד" – ההומור היהודי

24/01/2019 20:30 הזמן עכשיו
העולה היורד לחיינו

ד"ר רפי קישון "מאפרים קישון ועד סיינפלד" – ההומור היהודי

14/03/2019 20:30 הזמן עכשיו
שמו הולך לפניו

ד"ר רפי קישון "מאפרים קישון ועד סיינפלד" – ההומור היהודי

06/06/2019 20:30 הזמן עכשיו
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים