קולנוע

מופעים קרובים

19אוקטובר

טרום בכורה יום ה' 1

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 19 אוקטובר 2023
בשעה 20:00
03נובמבר

טרום בכורה יום שישי 1

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 3 נובמבר 2023
בשעה 10:00
13נובמבר

טרום בכורה יום שני 1

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 13 נובמבר 2023
בשעה 20:00
30נובמבר

טרום בכורה יום ה 2

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 30 נובמבר 2023
בשעה 20:00
29דצמבר

טרום בכורה יום שישי 2

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 29 דצמבר 2023
בשעה 10:00
15ינואר

טרום בכורה יום שני 2

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 15 ינואר 2024
בשעה 20:00
26ינואר

טרום בכורה יום שישי 3

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 26 ינואר 2024
בשעה 10:00
01פברואר

טרום בכורה יום ה 3

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 1 פברואר 2024
בשעה 20:00
26פברואר

טרום בכורה יום שני 3

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 26 פברואר 2024
בשעה 20:00
08מרץ

טרום בכורה יום שישי 4

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 8 מרץ 2024
בשעה 10:00
28מרץ

טרום בכורה יום ה 4

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 28 מרץ 2024
בשעה 20:00
15אפריל

טרום בכורה יום שני 4

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 15 אפריל 2024
בשעה 20:00
03מאי

טרום בכורה יום שישי 5

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 3 מאי 2024
בשעה 10:00
16מאי

טרום בכורה יום ה 5

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 16 מאי 2024
בשעה 20:00
03יוני

טרום בכורה יום שני 5

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 3 יוני 2024
בשעה 20:00
21יוני

טרום בכורה יום שישי 6

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 21 יוני 2024
בשעה 10:00
25יולי

טרום בכורה יום ה 6

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 25 יולי 2024
בשעה 20:00
19אוגוסט

טרום בכורה יום שני 6

קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 19 אוגוסט 2024
בשעה 20:00
מערכת למכירת כרטיסים