פרטי האירוע

נוער, עבירות מין והונאה, התחזות ומעשים פלילים

האינטרנט הפך להיות חלק מחיינו לטוב ולרע. באינטרנט יכולת הפשיעה היא כמעט בלתי מוגבלת בשל האנונימיות וההתחזות לאחר. לא כולם מודעים לרוע האפשרי והקיים באינטרנט המביא לכדי תופעות פשע חמורות שלהם אנו הקורבנות. אציג מקצת מהדוגמאות ואסביר כיצד ניתן להתגונן.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים